OCR Output

|
"N:o 34. På begäran intages följande:

3 » Vid denna dag af Umeå tingslags Egodelningsrätt fast¬
stäld laga klyfning å ?/256 mtl Abyn N:o 1 har genom förening
bestämts, att egaren till ?/1024 mtl, Fredrik Olofsson, har att i
ersättning för mistad ståndskog inom två år från den 15 Okto¬
ber 1902 å egaren till ?/,,,, mtl, Jonas Eriksson, tillskiftade
åkerhagen vid Tväråmarks rågång afverka 15 st. större träd.

Umeå den 26 Februari 1903.
På Egodelningsrättens vägnar:
Axel Reuterskiöld.»
Umeå, i Landskansliet, den 9 Mars 1903.

På Landshöfdinge-Ämbetets vägnar:

Olof Åkerrén. — Arv. Almqvist.

Umeå 1903, Aktiebolaget Umeå Tryckerier.