OCR Output

3

ärendet kan utöfva inflytande, att tillstädeskomma och anföra
hvad de akta nödigt. .

Nyland den 30 September 1902.
A. E. Dandanell.>
Umeå, i Landskansliet, den 6 Oktober 1902.

A. F. O. Cederberg.
Arv. Almqvist.

Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier..