OCR Output

3

Då derifrån drages antalet af dem, som under sist¬
mämnda ar från Sparbanken: alGalö om döosinkgs SS

så uppgår delegarnes antal vid 1901 års slut till 8,774

Vid jemförelse mellan detta och föregående års räkenskaper befinnes:
att insättningsbeloppet öfverstigit det för år 1900 med 77,517 kr. 20 öre;
att uttagssumman varit 256,052 kronor 86 öre mindre än år 1900;
att delegarnes fordran under året ökals med 123,491 kronor:97 öre;
att sparbankens delegares antal ökats med 118 st.; och |
att sparbankens nettovinst varit 10,254 kronor 34 öre, som afskrifvits å obli¬

gationers värde öfver pari.

Af de under år 1901 insatta medel hafva

NANNA

vid Hufvudkontoret uti 2,454 poster insatts 198,237: 92
» Nordmalings komité 5 LÄGE » 48,7060: —
» Bjurholms > ; 160-34 19.967: 70
» Örträsks ; ; Sn å 5,200: 50
sön Burträsks ” å 140-53 3 9,033: —
» Löfångers , ; fat 3 I,348: —
» Nysätra ; NN ; 19,167: 07
» Robertsfors 5: 3 ES 5 7,004: 55
» Bygdeå ; RE a 23,319: —
> Dalvar 3 : ÅAS ; 1,906: —
» Fredrika ; h 1200 3 17:023:.20
vid Dorotea komité uti 79 poster insatts 16,321: 03
» Åsele | TA TS 14,752: 78
» Wilhelmina ,, 3 fö RN tilde: 10
» Sorsele 5 BÖN sa 4,264: 46
» Stensele Ä N SINNEN så 4.903: 15
Tärna 3 ; SL I 4.66: 50
> Lycksele CG 4 100 & 17,089: 68
3 Degerlorg RT Äg I3008:-15
a» > NORsjö 3 2 160 3 181: 64
Mala 2 5 lig 6,072: —

Summa poster 5,344 Summa kr, 465,485: 73