OCR Output

2
1/2 9/9 provision till komitéerne .. 1,336: 94
Hyra. er 1,700: —
Öfriga omkeskiäders. seen > 190162
Afskrifning å invers earl 154: 72
Afskrifning å obligationer ..........=. 10,099:62 — 140.092-63 954.970: 03
; NE 22 20210:
eller båda fonderna tillsammans 292,919,235: 58

Kredit.

Utlånade medel mot inteckningar = 751,628: 17

Utlånade medel mot annat hypotek = 345,340: —

Utlånade medel mot borgen... . 371,374:53 1468,349: 70
Innestående i Bankaktiebol. Stock¬

> holm —Öfre Norrland:

å Aeposition............. spenen > 245.000: —

å upp- och Shlerifning. - 7,200:— = 252,200: —
Umea stads Obligationer ........... 93,000: — |
Åbo stads obligationer... å 99,801: 80
Allmänna Hypptskebankene 4 do |

obligationer af 1880.. — 155,000: —

Allmänna hyppteksbankens d 0/0
"öbligationet af LOG, ense 209,0060: 34
Allmänna hypoteksbankens 4 ?/o

ÖHligatloner al LÖ70 mes siunar 202,289: 74
Aktiebolaget Gellivara Malmfälts
SOLEAUONEN 0 föga arna 200.000: 1.099, 957: 88
Inventarier sm onsssen GR 1,392: 48
Gården, inled äd äbeskäftet Onda hyror « AS 26,059: 10
Förskjutna inteckningsförnyelsekostnader ............. 0305
Upplupna €) förfallna faänlök isen ustdnkeis 06,4.26: 41
KÖORlaRta Medel a a NS 14,780: 46

Delegarnes antal utgjorde vid 1900 års slut.. 8,656
Under räkenskapsåret hafva ytterligare till¬
2 ORUST Ae nN rs 936

2,919,235: 58

9,592