OCR Output

2
Garfvaren: 6. Andersson i Skellefteå stad.
Bagaren O. M. Andersson i Skellefteå stad.

Från protokollsboken rätteligen utdraget; betygar:

Skellefteå. den 28 Maj 1902. ¬
| P. A. Wiklund.>

b) »Förteckning öfver Styrelseledamöterna i Skellefteå Sparbank.
Rådmannen och Riddaren D. R. Markstedt i Skellefteå stad.
.Handlanden C. L. Sjöström i Skellefteå stad.

- Smeden E;- M. Holmstedt i Skellefteå, Brännan.
Handlanden J. R. Sundberg i Skellefteå stad.
Godsegaren Joh. Lindholm i Skellefteå, Anderstorp.
.Körsnären. Hj. .A. Lindgren i Skellefteå stad.

-Styrelsesuppleanter:

Hanoikrdet Jonas Sidenmark i Skellefteå stad.
Kronolänsman J. O. Grenholm i Skellefteå stad.
Garfvaren G. Andersson i Skellefteå stad.

Från protokollsboken rätteligen utdraget; betygar:

Skellefteå den 28 Maj 1902. |

P. A: Wiklund.>

ec) »Afskrift. . .

| Utsedde ,att granska . Skellefteå

. Sparbanks. räkenskaper under. förlidet

år, få vi, efter fullgjordt uppdrag, af¬
gifva. följande |

| Revisionsberättelse.

Deponenternas fond
egde från: 1900 en behållning af... 1,473,691: 02

Insatta medel. under: året5..sesssmaseunss 102007: 17
TI POL SI TÄNKOT 2 a ro läns teti inb 11,389: 52 .1,697,633: 71
Under Aret Ulla 08 MAOCIOL Monas 218,351: 86

Hvadaninsättarnesbehållning vid åretsslututgjordekr. 1,479,281: 85