OCR Output

— Uppläses 1 Mala sockens kyrka.

ce Iandels firman ÅA. Markstedt & Söner har här. a
ar hållit 'om förordnande för Kommissionlandtmätaren ÅR
1 re - a verkställa | TT å a egor till SS

. ge etter cr nn a blifvit i
'ka uppläst, hit inkomma ed yttrande,
förena sig med sökanden i valet af förräbtnings

dc ronne 1 orten att hit insänd:
<ungör sens 5 uppläsande > sagda sockens fn

Uppläses i Malå sockens kyrka.

at 2 Ben lt un a og
or blifvit. i IA SVckens pd

a förvävtningsinan; I

3 nn 1902, Umeå Tryckerier.