OCR Output

Er

3

Inteckningshafvare och andra, hvilkas rätt är af auktio¬
nen beroende, ega att densamma dervid bevaka.

Lycksele i Kronofogdekontoret den 21 Februari 1902.
Nils Kruse» =

Umeå, i Landskansliet, den 7 Mars 1902.

På Landshöfdinge-Embetets vägnar: |
Olof Åkerrén. . Arv. Almqvist.

"Umeå 1902. Aktiebolaget Umeå Tryckerier.