OCR Output

. ( By »so-; HI- sxk is
s - « s . « s · . o i- s
Hex-IF »s« P« ,««.-«««qijs VIII-. Assy-, I DHYFJJ k!-.«9« e, pf¬

« Ox- ) i- (—--sw - . i¬
xmjth drickqnågot tth Idödelifgit -.är;- .;ikjal.th.est
Them . toter-. «skada;«- — Pa— the- skvanska zstolastlze läg¬
«« a händerna--Esäs warders.sthet«"-bäktre Imed thTeuy
å nu HERren — JEsus med them tqlat Jhadey —
wardt hczn Uptagxnsn Himmglenktjzocheäitterspå
Guds hogra handxj step zthe ig1ngout, coch
predikadev allestådskk EsOchksHEeretx » wexkade
medthem :- och ,stadjfeistd«-Ordct mesd zefkerxföhande

- tekn.

-— Jegng ·

Or ens. Evangelist Predikaresswerkz mrsätm DicssTimcnth
äznbereredpli as Sä Häher iden Ifaderlisgå fövmap

Enteig- «.·Tsdm den flege Pnpln xsnfxsin ,-S·dnxngwdheo¬

;«- ssedgn bnns apkantkhnqunsiåxiikxckelcgkychkwgrdigm ¬

»Wenn HERVUOM Christ-) endet-ndan dfh dstmffeng sapperm¬

pu.sann-Wertes-ords».ytd.elazkd.e·.z · -. . .- —

« .

· ·"s««««"«Sotifden«GesigCAsoflemsihäde sumät dämawansspkgs . — « .
IV. « ; «

HERxanomx Gudi med jåtttyycken :Uäd, sädana egenlkaperf
såfwop sntmstqd.-:k-ne.t)gxx;:tnmde rmed strvgghet -anfortro xhonom

omsyrgen om«de"EntzßsplgntdradekEvcinydxifka Förfamlingarjx om

an ock gi » benomxdetskofordet iathanihade in etfxdev o «
is gldexessikga med shonom til iånnes ways son? rwar Tfä bk

pnqintjenvkutstvgngejiioz jsäxförebdller chankhonvm snxisarstitzg ko,
örpa owewi fvnnerbetsgtwcmnechxzkngpswcketrsqfdexz sow’han»dq- 22
- eligenbdrdesföra sig Eltgstxmes-:.-nåmltg«sn"xde18»-kzwaputt·hgtxs äus¬
ete bestdd«"«fom warsatgora eriva elssk predikardstptz «
Stegs-spät bwad sätt. thn horde kstmmmf mbexe Andra, Häuflan
. e Za; s , --7 c; : p « «- »¬

krofwadJ at, säsomspr Ebarn med»fadrenom., Jbade Ihan med ¬

B . Wi « ,

«
- ,
I-« - ’s-1,s-.’.81 isspksszWE .- VIHT H¬
1 :,;.,X-««H ihtzzhzxqfspkk , »s— en
« .

V « . · I ; q¬
».z«qs(««xz·;kzkj«: ehrsa- skky »J¬