OCR Output

— -;s«-««-sgs:»:-«;:-s«s¬

Kyo.

L·« IEsiti lär mig stödfe börfs
T« «! « I-Uri- dig alt hwad jagf gor; .
Ar·jag mårre framgäng Hoser «
Och fä sädanrs flac, fom bös-. «
Kom, O·! JEsiIz bljf mig när. »
"« Signa, signazJEsitkärl "- «

dehetedelsej "

s si: ywisixx Sä yttxadeesig fordom fden
helfgePaulusj under det hcm foreholt dem trognom
jRotm hwad som förnåmligast habe föranlätct« ho¬
nom, at Iydagteligen efterfdlja den hpliga åsttxydan

- Thon fant hos fcg warakupxand, at un Evangein för¬

dmmande anwånda sin »t'd ochförmäga pä Ihn-ade samt til
wad fock och tungomål fwerherden werde bottom san-Indes och
ändandes. . « - »

« Apostelen synes bät fördela werlden itwänkte beten-, näm¬
kssep Grekev Dch Wisiv samt Zacbnperfoch owtia. Med Gerec;

« « . W«..»2. «

i

«

« . h -i«-’.-.«.ssq«.-..s «««·-(" ««7««'.s -’- !« : « I- XI s¬
» ’ s« KDJFYJIJMMMZTÄFFHJJO YXIJTJIIIZJEZOZHOTIHS
« - ..; YNM l, . RYHTC «six«z«i,tzk»eF-Ff.

’ "· 17219 «I"sx1kI.-s«.«s«t · 1 ts¬

. , . - - HEFT-ask UFK XVIII-UND FIHFFFIFHHHY
I « s-« OYI I- sI I kfkshtf XVI-« IRS-ARE 07 III-III NR fsks I¬
sa; um« » e.k- » ALLE-« ,.·Ur.k,-·,· « ; ...».«(,s«;.»««,«.-»F.· KÄFER Y· M»

f J g «är pzichig bädesGreksr des Bärbareh bädeNom«1:14.«
wt

e 1 s I«
NUØIYKIIYHVIIJI »T¬
I. . . l’·if

. ¬

Un »Es- DIE-« ff « s »s¬
-.- « . « VHH ...
Je gäb-km-Fddzksgktzkssk« « LI¬

x
I 4
; ¬
sp-» Ilku .
- »F- z z
xssz » ·
H« j .·
END . s
. - ,¬
sp ««·-« ? — As- «
J-: IEW
-—-- s¬
Ists¬
.-": s W
si— Eos-«
szä ROHR
» Sex¬
q ,i, T
- . H ! lukqx
fis M
T l II s, Es
: »Es sk- sft .¬
osu Ell-I
H F. FYI
-. : I-«
« -,z.:s.»
IN VII-se
kfe « EIN .
N — i¬
H i akk¬
Tsp It «
sp-- Kecm
Ysti ’
swj «
skkix
ski-:
JU¬

s f
.Z«-k¬

·". « IT
. ff
kI . Wij
:- . s
Zi- ZEIT¬
k- « »C¬
s«»«... Js- «
; .. i ev
» ,- AUT¬
« xk YIPRI
TI. L fsksi
Les-; k-· T
»Y- st
-" »F IF¬
I : ¬

: END-IM- is

F HKFHHJ . »s- i--.1’ IIJY fix-K IF skz »I-»J"-«
XX sssssxxzkvksisksäszkssss MI« s
Dis-M . « TU,

« «1««-«’;·si Xssk is r IITYFFIIJJZ