OCR Output

»He-Is- szex i:3: »He-¬
Its

-· 4-e»ork«·-«v fI v U »Es k¬
-«·«k,-. pesnslkseesk LrOHHHJHHJ Nfl Ell-L Felkq·i»(«

ABBE )( 0 )( IV 21

hwad predckat warder (Mi .:6 9 ) Hören i månuistjm
baru hwad HENrenidng före ouer ever. Jag har, genom
mins GUDS Nat-, wistf eder dlen reltta wagen. Jag bin¬
der ever för GUDJlf one all ti Uhr lef fwaudey och
örC rist9 JEsii at f ollen Eest-Co basmietadtl
ostral elig in til wärs- 6 Reas JE sn Christi tappen¬
Paakjcljed tusmfx ds; 13,ch14.) Eskrlomgieni mit-: tild,
r e mn rg , o pag or rareer, at er en
sidla weil wikai ochhögama al la men HENrans Feld
sial icke wika ifeeln ever , och HEHTranS feids ist-bund
stal icke föefalla (Efa 54::10.). Men tilflmen i edra hier¬
tan, och fdrkasten de tät-, som ever i daa gier eito , sä wil
iag til ever olyela och fdrdömelse waea ostyldig Edert blod
wate dfwer wart hufwudi

GUDJ Wär GUD weilst eo - allwerls
den senkte honoml AMEN gn ß och

- X

Magst THH W¬
-««,7- Hex-« ZY HOJHL
sue Hsfv »V¬

1 LE« » «
« ZU s· HL « VIII O- ILHIFÄH H; HEL« XICH9A95LTERHF CL- ZEIT Folg Text-Ze- Hkbxzzexs mä. kä¬

segv ig- TIT« BUT FJTH I«