OCR Output

BUT-U U , J , i
« « , ZHYHIEYFY ; If ’2«« EVEN-H As ZEI¬
-««—«-’«-'s-!«-’s3«- ·- oc· s Hist-sey Is¬
««— »- sscsc «- H Die —- ———-—— ¬

wrevefdr ever one-im vKrvmmar sig vfwer HE- raste
menighet och upfräter oß. ch-! hugner vä honom me ever
bekung och omwcknvelse, som von ever vch evor barn samt
alla rättsinniga Christen-. mev sin h sibepriseuga omsorg
fdr ever wcklfacv , hugnat hafwer. t, hela wärt Nike,
streuten eWärKommge trogneunversiktare, högaoch läge« ¬
Ntke v factige,alla upmuntra ve ever til hättringoch vmi
mänvelfe: aua glåvia ve sig vfwee at fä fdrntmma Guvs ord¬
fram äng rvlanv ever same ever saughete beforvriug. Evra
Eva kövee, ve väve i uorr vch ibver om ever boenves same¬
lckrter ocv Fotezdafwarevnn vesinnat sigk förkastat orron och
lårit ommänva sig til DER-am De rova nu tix ever: Korn-:
mer i as Jacobo husl tät oß wandra tm THE-Krone
Lins. Si evert egec folsoch stciste upmuntra ever at komme
tilGUD5Skulle just i wttja wara ve envasteivlanv evert fett
och iblanv a«ll folk pä forder fom wille· warg Hevningar, som
stulle ttlbeviastoctar och stenayocy vermev gvra ever «ti·l en för¬
banuelse ferUD, samt et ätldie fdr alla männtstiorP Jag
blnes infvt GUDvch fdr all werlven, at om venna min
Fdrsamlrng stal schar, vet hou år ven ostickeltgaste och wär¬
digaste iblauv aäaChvcstegga erfamkiugarvü iorvm Jag¬
ekrfvrfctreav—, at om·i«fd ammen i vag GUDS Näv, X
stola evra barn och efterkommanve likmäl mev tiveu desin¬
na sig och omwcknvas til Auser- De lekra fvrbanna ve son¬
ster, somj nu berdmmem ever umf. O! sü fdrharver vü
icke evra hiertam aticte evra ex na vorn btisiva evra einem-·
are pä·vomevag. Hörer HE . ans Ord. . Form dem e¬
iertger Joch lärer dem edor barn (59)1vLB.«-1:»18): Kom¬
mer i qf Jakobs has, Mc oß wanvra utr HERraus Laie-.

« Nu, mineülstave Männer Der ckr Everk sagt bzvav
Mk EV- rch WavsHERren af— ever Mar. Hörer i Zog-s

. . , . , . ,
-,- ; I ««. s .« ...- . .z - - » »s«-.!;«.g,,skfzvs««k,k.(’« geb- b «· ) , « c »
« ! Sie-N HEXE ef-fkss:y9-«H3«s’ Z«’k«·«,·7 IF i ( e .- v « .- tws at Ho » . O . I . .- « « s ·
e. 4.. H» L, , ..»»,«.« » »«·7,« v« «

« « YHZACRWF Y: sbs Is- HUHHM «:«:«4««Is««kf«-KI«4HNNS e »F ’« . « · X ·