OCR Output

FS LTS DT Se EET EDT ST FSS TSE STARTA a EE SES SSR 5 Seis ee: : eee
SSE ” 3 peach Rte ee ae cee apes ear ae Sscet rook tar iereer tennant Sees, eats iene eng Sonera cetera Te eee 5 se : : ee 2 TNE 3
Say eee : Soak ee SBbRE Lt ene Seen te ee eae aaa Sener : : : z 5 : : S een iene:
wie eos Sete een rene eee Sires one eae Sree : : aie eet tae eta eI ; ce : 3 ESR ESSER eee E Bs 5 irate
rere sees ES z praesent ene ; poe eee See = Sen ese Sonepat : ; : : ; i 7 : ieee
eee eee eee Pee Set FSS z cree : FTSE 2 S
Peo rte é Seer eis oS rs 5 S > eaten erect es >
re ae se eee 3 2 S oS : = Seats Sei eee

Soe a aes 2 see See : 5 RET Soe eee : =
SSE SEE : Sete ra 5 se ;
Fotrsrere Scrcoretoesesesteers 2 = SSE Seer oe etree eae 5

BEE Sissies agree se eee eerie meets pie See ee ;

- Sass ao i r Beach Rates

2 S oe s 0 set cess reste
SLS esmereeeeee epee SER eee ieee RESER ASSA os
ieee SSR STREGA = STEVE Sree ae = SS reser Saree oo : SS
Sea eee aaa SEKLER SER Seen feos ete ee ; eee at opie eee eee See
Seas. Beene ae eae eS ; Sara ners Seino See ener eee Sener eee ens eee Bisons : sae

= 2 SE Tee aes i :
eae eee 3 Ree RER RES SAN Rea 5 z : : = å
en tee : ; ; ion : 2
eres as - are
eres i 5 E E FSE

3 eer naa

ree = ape te be heree secon: REK IOLK ASS Creo ay see ae
s SETS SRS SSR BES Se SO cere epee pee eae eR Ta eT Seether seers

Ear PE = Pa eae eee Seas eae
; EE: ee ace react eS EE eee See ag rape Toes SRS
EE a sree,

S SERA ett aA EA onal easy pees pio a tn Ss

Se eae z =
See eee
= RER SSA ee
22 PG ME AES
LE OIG
Ee eas Ss
Ba ig EE =
LEDER IEEE eee =
TESTAS RE SRA
ea a a a so SRS ARE RA STAKES:
Sees = sees See
eae ep ee ae eee ea
Pe ae RAS AS BERTS SARAS RSS eee
esterase alae bed AT SE ee 5 =
SEE =
I oe eB
se aE RASAR Aa

ES

=
Serene ct ate Son nape ee =
ee Sees RES eee oe PE

Se
Rad
ants

sacs

NEED
COM OOLAN
onan

rs Sree eo

Se

RA

Så ASSA Ute yeep ree ESOT AE
EE Leen tig reser EA eee eee

Pap ee ee isn
Gece toe ae eae pee Pewee
Bae et na we ea Ses pase ira

eae a pipeetataerteee aes
fe See ee ALESTTTE

2
Se aeRO Lig td eS ae SEES

ee Eg
eB NREL pg ESA 2 é

Sai ore
pees ae

=

See rnr mes = SSS

eee eee See ee ee
3

ott

See GA :
SE ES
rs AREA SFSR beanie ered
a
Sasa Bias asa ee EA
Satopia eT
et ORAS IEE Seas Gees
ee ee
ES eee SALG See
eee

see ieee pn
See
3 es sts ee

a
=
ae
Seren

= oe

Sea = = 2

ener v SES Seis z
Bane Staessen ena
ss Se Se

ESR SS Siete epee eres

ee a tn Te

eee ree esters

ge
ory

x

. TESSI

see
bese
Pass

NATORIS,
AULAM REGIAM SUMMI MARESCHALLI,

INNE
ts

2

IH

Ht

Rare

. R. M. Seraputvorum EQUITIS |
LAURENTIUM SALVIUM 1753.

AURATI ET COMMENDATORIS, NEC NON OMNIUM S. R. M. Svecra
QUILA NIGRA ,

COLLECTUM.

AD

SSE
Reppert
See,
ärar est
Sessa
Stress
ETS
Rae
Pcs eee A
Seni e

eR REIS

*
*
@

DE A

EE Ens
Serie ae
ees peters pee Be
Fre SER Ee eee Se
EE SEE ge
oe es anes Spee ees Rep eo Beer Rees

ILLUSTRISSIMI COMITIS,
Reais Recnieve Sviocotuicr SE

teeter ae ee
anh ES
eee een eee ae
LE EE pase ae
See een groom
FETTER ER AS et re Ear ga

Apud

oRDINUM CANCELLARII, EQUITISouE AURATI

eg ae
pees
ERE

& CANCELLARIa PR ASIDIS,

Epucationr R, Cts. Princip, Herep. GUST AVI PRAFECTI, AcaDEMia
Asornsis CANCELLARII, Orpimis $

REGI

‘i
uy}
nh

7
WS
3
O
od
<q
©

Zz

BS

Bee
= ee See
EE a,
ps cat Pape 3 soe

Ee

a
i}
stints ts SEND aaRN

Bier
ae
peor

AS TEE

esas are

rie BEES
Eee

4th
INN

SSE pa e
EE ase ree aoe

ie eae 3
Fe eee

2

ia