OCR Output

SJOVAXFER: | T19
3 CORALL fom år greningy a Likfony Wallige fanit samimanva
oon eee Sdreech iden atersho aS WW shiasm sinsll i
Stenen år knapt en aln ling; Grenarne åro nåftan stjocka fom
. ersssfördelsesistas och via kantige, btite. med uprdtte,
RP See area diiges, at pach Vidanskantade., pässmia fidan vid- Tä
ANN Ogg fal arneséxovvid åndarnavoftå. hopowtne fi¬
> Bye Gy ~Degremibea have rfynasopimesfiore porer ga
NÄMNA fraproten ett erenarna 5 fäform tväxteraa olfaD får ej
SOOO Närashetne al Madveporer ystys shonsharsingasfijernor; ej eller
til Milleporer , ty hon år ej tudes porss; satan. hela [Rapna¬
a Wet liknar en- SR Wiis MÅR x AN ska SONY Tea
Wii: ; SNS \ Tere had VRQ YAN SAID wD 28 AUP FIR ox ey Or
© SJÖ-SVAMP:. orénigy> fomvöfrer alträr cio cylindrifka taggig.
: ai mångklöf. re ict ae Tab. XT. f. x.
Denna Spongia dr vaet\ mycket erent 5 och öfoerali;-fiformén Ene¬
OS bps) beflvbdd med tag gary me taguarne aro: mjuka, jemn¬
SI ores cylndrifkes trubbiges rnd LÅNIIRYa

= NE tt y apn TÄNT ÅN CS DT 1D. SAR - AY Sf oy ONDE. =
. ANY S\N Å WOH WU AWHS AND FLT ÖN Sy Ark * aq SWS > : \
5: SPONGEA af often hoptryke ochfördelt itu och: ua Cn

Hon år bård, nåftan for enscorall ;: bpp ee fidorna, féfom
ale SSH UD veva veir/tel eller-tång; fördelt.i Q 06 hor Sena, och; få iwatt, at
ANN osama andphgen s Hy bee kat ia. align por ers Ba

aa NNE Sr Ve IVAN VAM A dz aya - ae 2
NN SN Re x wy ‘i ier 43 ¬
6. "SER TULARIA. mycket et grenig th det dedi,
Deeper us utvårtes vases i a a favre gul, men

Xe DS wth Zeng balien, a den flea få Len. Ni xo omgifi he med
SS Ht värta ringar ad men. de. een larna aro jemne ;
Poort lle, aria, ernellan lederne fsa i
va gor räfladt. < aldrayiter | uiftarne aro klare,.
och våxa , fom pa tafe let «elle er. “Opts lia —2ogee
der altid. wai % uu at SS WT ayy Lt ons ;

Nn ak Q a A \

sae SMpets HINNS shee Prise?
7, STEN-TRA: sd a fea aquiftat »och “hvit “pords bark, fris,

Grenarne åro bekfovdrte oth Tata 1 bea Iie, fora” tånderhe i en kam.
Uri elden flinka de Ye Me nvia’ och vrida fig fora mafkar ; en

a

SY arhkaf kalk berdcherndem’; fom dr mic mänga porer genom¬
ADA “Suchen. + WPS SÅ NÅ Ake TPS ayy Loos
<r at VAROR valör jfitta pa é quiftarna fini Polyp-boen; fora likna saldeles

ant aie th naden blomman pa Fen-treens sty de dro viindade fa fom

See swaburpåkel. ochsgapa me d munnen ; afsbhvilken söfra låppen
år delt 1 3 tånder , men aedrå: år konapt fynlig ock af 3 tån¬
der. Ytan år på deff gul, men inra fidan år hvit och ia
fan med kalk-fkal éfverdragen.

ger)
we
oor’?

8. HAFS¬

Sige Ss SSRI SS Sk NN a a Ro iain

1