OCR Output

I ‘
. ”MALMER ‘Hite ERY M 3 53

5. SPITSGLAS ‘mineraliferat. = ygadecrstsé cline
Srilfat {pits: glasmalm. Wall. min. 238.

yer

ee at ee

7 Elfas wt. BÖN TÅG. waymnmangl we = i
‘Stuffen ar lik By plans men föld med frrimmiga: nötta particlar,
Som fkimra.
i 5 .
emssaillgkars musa LMUOUIN .¢ surestuteai
6. SPITSGLAS af ftrilar fin en 3 ae a * elgg
> Pl ndra fidan gå alla förälar ifrån om medelpuntt s men
fo vi = pitas Wh dro blyférgade ålar. Vos a gå ; viffa
IC mei P N (

Aa TH

1 VISSMUT ler Syft Ha ie ee eo gedigen.
Tagit ¢ Helfin san Indien. . |
leita år ärg-cobolty. violet. med - för By an Vi SA we

Lez metal Seiten ope butekuuker ar. ge Gna
edd at AS ilies x 4

2 ikyggmalm.

jutt och gule. Syp. nat. 173. n.
ae mae pois ane Leek |
sa Malmen eldalar ochees tte PO SL nll PEAS a eh er

: TAL? Skr ÄN INGENS
| ee Sorta owed 3
3s VISSMUT af fint blåakti glinfande gry. Sy/t. nat. 173. 2. 3. Bicpsabeti
Firg-cobolt. Brands. aft. up/: 17 33¬
Tagt s Helfingeland as > ve
se Nag frn Gosflar. ot) al al Se isa. - ersätt NECK PAIN ov alb

_.. SPÖN UA EI me

Fa, SPISUTER Sön ftallicerad. dipped: cryftallicerad.
Kommen utifrån. sc 2 MOIS Bi annie.
_ Drufen beflår af cryfaller, fonts minds AIftrgadle y upraite, tunne
fom pergament, jämnbreda , a huggne och nåftan fyrkanti- RR
ge med ena fideskanten afflipad > fom på åggen af en fax; :
finnas firsdde + en tune hues,

“Held aes SBI"

br öra