OCR Output

ATISAETMAEMERASVaNM "ae

14. KIES med Jarn och alg I utan ber ante fh nat. Sq 2. J+ Bldt-malm,
Tagen vån. RIL. i

of Oo be

yet

15. . KIES med Järn och Koppar AKALLA Sy: on Ko. 2, 6. Hård-malm.
Tagen i Sandften från Svappavari.

3 Kiffel X fran Hörrivarlyun YOJATOAAAGATH 23
Kurravari. siteenukH + aco.) 3
dd
NIT ADR NM Pil, >i not aoe dui Mi. | = SKIN Tk
16. KIES med Jårn re rae uti ti eldfaft aa LE nat. ae Seg-malm,

n. ©.
Tagen 2 fkimmer från Kurravari.
; \ 2 gem at A. ae ty
{ -Sg\Hfornbete fram Harrivarien PON A NOTES of
Pa asec Saras) vunså

or ARSENLC Har =

I ARSENIC nakot oc röd.$' nat. EQ: a. ye ae id 7" ‘ äga.
— % Tagen i. aug = ne 7

Vena OWA så sae JAN SES

fy

¬
Kör

--- *

N

ARSENIC rödaktig, med Koppar. Se Bae 170.2: +: ; Kupfernickel
Tagen : Tyfkland. 2 3

ARSENIC hvit,. 0äE klyft QE7O. #. 4. Mifpickel.
Tagen 1 ori =e i t a | >

. » #Indien. Rees 1 MUyiaere

We

=
LAY

4. ARSENIC. pibht ‘kymatanide: Sy us 170-27. SS vattenckies,
Tagen i Bohus, vid Klockfien 1 ees |
z EA ni MUST: .s

ete St

5- ARSENIC uti Iifver-Klot Sof. n nat. % ae as Svart-billar.
Svart-ballar. Olands ref: 74. . | s
Tagen 1 Aig omen Oland. « Rts MCAT? .<

Andrarum: ¬

& ARSENIC uttflnörkiksgen eC ng
Tagen 1 Elfas. E ities St ieee ¬

if? . Färgen år FR och likfom litet pone a grått |

AT? G METAL¬