OCR Output

| ihe ARD Sw fee femkantf

ASALTMALMER.

a KIES.témning arth idig’ af trekantig ar lidontilinfh ria 8 AT LAY 1 ttiksatigitics
Kies atfidig af trianglar. Sys Hats aaa? ok rear
> tunnensypa ra NYA TING LSD IHÅG 2iqgd
Drufen har aldeles Alunform af dita eshte jaf fidor.

6. KIES- atemningstiölidigoa ata fyrkånter” oan Salinger, 2 tiofdighien

Ae pa as ns 2 a

elon — aiylérne, up. cha aed, vå a fyrkanter; men fr

SE <dorna af af fyrapar léngremen finalare Fkn för på fin

ty ged fi då. åKO Ån bredåre. ra bhlifuceen = ned=
Jm tryckt terning med feng sions Jom pa oe

7 KIES-ternin sio-fii af 43 Fakapler ; oc ooh afling Äl fidor, Toteitis

Tagen 2 ERS ined boiten die” Silfuer: fo SEES ae
Drufen har fyra. frörre Jara seals oi “alla bee serie aro
NA “Ekle ay |, at deg WP WED Pap! |
WIL kay Sa = a AS “4 2 it WOU a AAS “84
i a Sy FON > HON do wk AN OR ce We YI Mv quae

8. KIRS-ceming af axferåkantersdeh sorfyrkanter: Fab: 2, figs 3. tolfiidig Ker,

“sop Tagepe Pyfklands se): sent? aupinadly, wale” 6
SR ~ Dia sei a Pod se up 0c nod wtnde:femkänter; men 1
& ara “afl pgasfoalor doch Agenter fom
ro, bredare: faledes har denna teraing myc¬
wee Yona ie förra, at hanvallenaft Jeiljer. fic ifvan
xen fyrkanescdfoen år altfå
denna helt åtfkild ifrån den Kies af = fidors fom har alla
fina fidor af femkanter.

9. KIES-terning rundad, af många (må. eo, Pfam ka ng milda,
3 a All

2 Klörrund kies. Syft. aan Hu . ¬
8 halfrund kies. Sf. nat. 169. 3 eo serge Sas wa
Finnes. åtfkilliga grufvor inom viket, I flå SR 3 NAndratums
Alungrufva. EE see

Stenen dr ef fimpel utän bopge trad aoe Mine biti fhe eller
fexfidige rag underside fF a jöcken idzolffi dige.
Har fynes tydelizens at de Rotrinde och de Balfeunde Beir & ej

åro af naturen åtfkilde , utan at de } ee er fer

er

HANSA. ÅA I :
rummet. OM :

10: KIES-cryftall =o “ igs bon a

Finnes utr Grufvorna, ES oa

; ar nåra flågt til nåft föregde endl = S i
-¥ 3 | 11.KIES¬

- hopgyttrad.

ae