OCR Output

SALEM AMER: | é

>

3. BECK A Biécaii |g Ro x ie 23 Ag Senile
FE Hellfingborg eter: BHD a ae
. Bhs |

| bafta flenkol fpricker icke fjelf RN utan woe: i; fom et
| fas aa och år dz fs utan mycket låst.

@ Stenhirdadt, |
FN wid Beuchlitz ex mil från Hall, der hela “feo EST be¬
grafven under jorden, fi ‘fom ban varit af ss eons
nedfankt.
» Denna pani kommmer nårmare ae I eal & ån il petrifcerade
5 —_ a
4. BECK uti ftinkande kalkos a one stata ST 4 r Oren,

Tagit från Kinnekulle , Skåne, Sveitz.
Stenen år merendels lik cryfaller och går lå dngs dt I kantiga oj ojem—
> nå fpillror. Delfe-[pillrov dt de afbrytas. vifa tydel; ein, at
ae a af Spat yi gala med fked-vatten. De enar
bare, , fom iro komne fran Sveiz, åro lika våra inländ[ke,
Sk ARO AEME ae eee mera oe ae cern ‘fa agents mot
; <Swälgor de.
| Samma orfien a Sik wan at tror ter,aldeles
= AR a fa utan så beftå af [pat, per aes ¬
sp autres laren ers och. eitatttes 2 en

TDK writ td

KLESS won

1. KIES nakot etl klar. Syft: nat. 169.7 a snl eo a
TAN pas + Sveitz: uti dens Pak marmor. = |
2 eS RAN ei “ee : a 3 i ese rent frafvel.
Tagen vid varma Baden. |
Ra SE re | ; | Svafvekjord,
Ser Svafvet gediget, Seg blandade med frimmandet = Wall
oc RDF
Finnes 1 RyGledss

"Stenen år grågul; källa sds - dae aa A kan
fö fe rar vändes firax afeld, fom rent un foiafeel

4. KIES-terning fexfidig af Louk fidor. «Sy nat. a 2. 3. b, Jernkies,
; t. 8, fe I: Dery i s 5 hora Y
Finnes allmänt ; 2 Sventka te

5. <KIES