OCR Output

SALTMALMERs, ar

2, VITRIOL af koppar, bla, tål£-Gdig. Syr “EAE te debe fr for 5: Biles,
Fiunes z födra Europa yen. att wsvanstisit

ght AG) ie 0 |
‘ ra )
ey ÄRA NN 3 x Må AS" 3 "Sh BSR or SLY sees SOL QR nS
ARA mi. & rs
3. VITRIOL af jerns uti’ tig gråberg. | SE

Tages Hunneberg i We sfergitbland....
\ dballan. Sip MALTS AD Me Aros os |
För mörkgrå eller. feg rédlet ,. >» llyfoer gi ison rå eo =
USD GS sbergn fom aro magot 7 hombilka PRA yk yf dele pe fer man Sh rin
gorna vara likfom med. blyårts utteknade, wi et tecken af vi¬

triolen. gros

=o

= SERNSTEN Kar och it Sy aka AM oo fer
Finnes i Preufen. ae
pa Skane flårt och vid Bippvenderiod —

aap gar i brotter fifom flinta + kullriga och holiga- klyfter.
Ofta finnes hårutisd Färfelliga Infecter; Jom gifva tilkånna , at det
varit flytande och då öfverjordi ifkt. Sällan gee Bagger med

é

Bernften,

al på vin RETR 4 k
FR a:
ik pa SE % ÖRA IR Ota Gz FTLAY AUT
&
dT oy ce oo AR r Fr rr
RATES gisiad | TWAT 20 S sitovisH ~arn\
C ; ” BS PORN cw ree
ne suber CITIAYY x aubue
: Y Dyfkifver.

Sy
920
RA
ee
ae
a.
a
3
>
X
. 3
<
AA
3
wa
2
4
«
&
yee
EL

Tagen i Sveits.
Dew år mitt comillah dy och fkifver; faftare in den förra ,
léfare an den fenares Dee bafver’ emellan./ina’ khyfterstun- wr,
\ ety gohoita dimers likfomofkifren dd hanihéller, berg-beck ; at
nea beck falede fyaes vara förfa gradenztilfkifver.

i vi WAS v
os IAs 2 OOH
zaTacty ANS r
sv > VAPORS HST yee prone
x t UNITY + SVS G4 . 2! OE. i
~~ Re en VA
x . +

33 TTT

ait acer Beckmull,

+s Tagen Fs. >
Gren en af lös hopfate beckfoarrs ee pe a bh smb

v a % ON
: SEA a ies SCOT . VA :
>i Reb, Ä + 2 SÅ
i me) SERRE Ney tt els atin BIE aaa} 3
ox ‘as a ee flykt”
: stigngsd FRÖ 3 Syste ans, ABI yy iy ECK.
Ay }
a we - :

i
|