OCR Output

SALTMALMER. | - 39

“ALUN.

(1, ALUN nakot. Shh. nat..265. Ju gow små gedigenAlun,

; z Luleå Lappmark.

Bs ALUN af Fier. Sy/t. nat. bie 2 zu ats atl Moda Alla.
| Brytes 4 2 Skåne, Victhengheaizett ; TA

Så Ängeland.¬
3. ALUN i den klarafte och hardatte fen. Syh. nat. + aw. ae
1. DEMANT ae ; | Demunt,
gul.

> Gifves äfven rödaktig, gröp, TT bak

SAFFIR hose 6.8 | Safir.
SEN Af blekare färg. TNE ARR | |

RUBIN röd ifrån Brabliliens > | | Rubin,

_/ afrdn Olt-Indien, TA
| Fås måft från Oft-Indien. =
Adie flenar, vår tids alsför dyrbara glants, dimmas - Fouvele¬
— rarne efter deras hårdhet, fårg, klarhet, forlek , tyngd, alt få
af en grund, dina re Järh sld ifrån de BEA Latfer utt.
Belur i
"A alla Ware ecb tn: Pos dijon of vatiners fedi¬
ment , det vifar. ofs Qyarxens, aflelfe z en. Då detta
vatten haft uti fig något falt hafver det nedfallna fedimen¬
tet mål följa faltets RS lag, fafom uti urin,
fom få fer fig til flen på kåril, efter Henkels rön, &
förtiga andras -Saltpeer - figuren i 2 drufer ar altfa "fors:
= fielfva faliet det a behajle 2 jorden. At ådla fienar
blefvit fargade af soeglla vatten , under det de Fe >
drager man ej 1 tvifvelsmål; emedan de federmera 2
_ of vatten genomntrangas. At metallifka vatten gtra ska 6 ika is ,
_narne hirdare, år ej at undra, fom deras AMA particlar
upfylla de min a rum. Hvarférede dlafienar , fom haf¬
"va figur in åro bårdare, lårer den fe, fom efterfinnar
at en fidan cryftal, fom vuxitaf fit forfla och minfla dmne ,
blifvst pa alla fidor jåmt och tka tllike, 7

By FINRA a as

1. VITRIL af jern, grén, niftan eubitk: Sym a 166.0 aw Sirnviteil,
Tages ¢ Jerngrafvor.
& es nakot af naturen 7 grufcor, af konften utom.

2. Vis