OCR Output

SALTMALMER. 2

SALTPETTER af fpat-terning hvars pyramid ae anti
:. af femkantiga fidor. pie ef he Bi . ne
Taken : Tylklanda 99% wo ogh sd sites eulisttyx

—_ Cryftallen faller mig få filfam at jag rns ira sole abe
35 ape oder Lifit om den fas Adv iden liken Liats
_ bears éfra och undra fida ‘01 an of’. yramid af
3 fidor , af hvilka hvardera år en 4 Ferbikänts men de effe fidor”
ae ‘dxla och fara icke gent emot den umdrå. fidan. Lagen
flråckning eller prifma fkiljer deffe nåftan ofynlige pyrami¬

der , utan år terningen i omkretfen one likfoin Sex |

ci tity kantigt affkuren; få at. kanten; ; 4. det idornat BO bh chun
miden omvdxla, befidr af 6 Jnala wi sh dar. % a oli=
ha denne år til ivårtes anfeende ifrån den förra, fi nara

ge Hedtryckt

drus:

“im nny’ a wld files chs as då man. för. refåller. Sige en kårtning uti :
an a seolamnnen elle prifma, at defs fide - ifrd Idaga fe 7 iter Bip

ass ac Ökna I i juft har denna terning. Hår a
KISA seyeflal(O Ia Or eeeeg TO, at. de Lr ics Like Teh va
on oonkantige, heleplatte ey Olan ES fb be 16 35th t 2.8. f.03. 5 "+

afbildade, torde vara endaft en å ring af denna fenare, fom at

bli fon flat på fi dorna. Se
me i, ples es ot es ki 1 a | ot te
8 Amen. ac 93

seman a MP:

5: snar af 6 pat utan ftam: | 4 Sfra Aandan langre fpitlad. Svintand,
ese acad. Se ip. 1477.0. 16. 9. ae ok le aie

ue 3 Des { (UV zt} An aber Ao ae Spit- aes:

bad i

2 Mr ruler ¥ ne Zu a ÄR bl wer a
i ss Cc Sate Spån
Jb Arby; IC RÖR MIR oeqo} “S
i

I On ut coo
ÅR Daath, ist Stowers ÖA els anales ist) INTO

Wins vad SN LUTAR

åa as i tre aie lig pyra fälig Dr,

ney trades. o och, pl 3 fidor
AZO 1G ser
| Jit d legions karpt
com fpitfade åt åndan fidorna dro
Tien oe wae fina iad pith fea fö all. Denne gåfer
med fked-vatten. ;
ait tt : D 3 7. SALT+

Sue rar på | | gen