OCR Output

; SALTMALMER. NN

ee af {pat-cryftaller, fom: iro ei a a och Grottiverk,
ee
Cryftall af kalkfales-form (par, SS Cryftaller i 4 jämt
FI dunkla och gulaktige.. Ameen. acad, x. 2 ANG J Ps
- Drus. Ge/n så 26. 5 i eS
Eunes i Tytkland, hvarifrån dr en fires 4 or må död
» Holland &ec: fö Grott-verk.. te fs vå oe
SO åro hvite eller Sollas fata on dro
+ hopkvammade , pa dndan dee ace om me örterna hvå=

s nylkej förmer gerna go. es seed stek
was - med fed-caten. es ges} va }
Y SERA wey ® ; aa
KALKSALT af fpae anal sign D Drufers. SPR} ala fönderfkuren
a Finnes. Tv itkisoidgod athae gt i —

Stenen år dunckel, gulaktig, ach Tikfor ban ‘arity da han ån var
mjuk , hackad med en if; ty klyft klyfterna åro på ivåren ojämna
en bvåfte, forn knifvar.

k

Lå SALTPETTER af fpat i tefl ce ears ALO wwinidig,
= Urhömbifka öch längsåt kantade” Täby. fi 7.”
Cryftall af Saltp fkapnad i fpat terning af lika Re
Ameen, acad. t. p. 480. Sif att 8h 7.
ice i Tyland SU} ss rhe e otegh ly yeah As
ryftallen aren be/ynnerli servi ae vertie € pyraimi¬
ne bvardera pyramids haohly Sidr s boar fida tr Dra
fo lin sdb ar tiphög d och deli uti r:ne lika fidor, fåat man
0 ”Vekvoal kän fåra, 2 boar pyramid boar af 6 fiilors a at
~~ boardera af Sidor äro en ‘half rbomb; ebeft et deffe 3
sa SBA buvar py d fpitfen emot bvarandra ae
rn den ena gifver rum fer den andra vid nedra fidan.

PET TER af ed ueftråkt. fpatdrus, inorafpatin beftiraf 3 ttabbig...,
Renan Sa IR 26

Elotsct etrrrtoin ai nd jt antl ati =

rel
a ww

i a

våg

po

dma; Le Jemkäntiga. fidor, fås"
_ hie nda kör an mot
dro briartléra af 3 fider och hvardera

See ER

, och idenna Jeimkänsen år altid
3. SALT¬