OCR Output

Pete Seen e cele elo pt >

Sree

Haar
UNS

REN
Ki

it

Ra NYCKELN SN
UMC anER RS
CANES
Ne BRR SEURN:
Selenit—tex¬
ning,
$s
=
fe
V
Påfogel-fjå¬
nes
$
>”
SE
Rie

ue
i
NN
aunty
iy i

ps
rhe

dy

igge, Jom frifr

CRA
Aoy
i

SN
.
är
a och
ar
<<

en hvafs

= NO oc VS ‘ qv. : ; 8 ; oe
Pee / , SN 8 fF i ci ‘ SS eee

cane
Likfom en kies.

Bi)

its

.

el,

K
G

Ss
2

a

k

nät. i62.0.1
rhombifk
of huilka de 2 flörfte
AR
gadt enkelt G

63

1

>
. Nat. 162. #.

.
ok

ng Suh

SAL
inst
flår
cad.

a Gp
méant wt
en

SE

‘HERS
PN
SNS
Re ey
eS mR

i

ps en
Pr 47 5b

TRS
{pati
Amen, acad.1
rew. muf.t. 21. J. 5+
och. x :
berika
t G
om

ludsa ell.

Yr

a

ce
Ad

wf
Tl

E

r
¬

af
I
sally
nit af

.
i
Å

ilma. Syft

af et vatten-får
de
an

p. 476

SS

I CLA

ar

“6
k
och blad:
fom vore h

ps-pr
Fran

ang
-blat, J
at. I
life
svi
ai

I

ådren blågrön.
ådren .B år en ådel |

Ww | | 605 8 g oo “ fe ts MA Zz B a 2

nliga

I

A

+

I

2

= 2
a

’ SALTMALMER.
i

=S (Aa x 8 we aS: es ee
3 | | Se 2838 & oS oN Bos Po : Eo
Ze : dT ETS HSS O'Stg . SS ‘a Eee
a | i Bg ES SS § pets ae sh. XT he ae
4 Ena Bete gg Sr as eg BO SSS GB | SS
eee ; ia es Os a t ee
a oo CASES Hae DM = eee aes ]
- . BRI oe OBESE I Be sd IA
a : Mae NAR ee ae SIT a EMS 7
a i 5 5 EX can So a ges vs 3 MS ey
a 7 5 eG m4) cee £ 4250": ! Le