OCR Output

BERGARTER ELDFASTE. 2 i

TPALGS AT RNA

5. TALGSTEN Injuk,, Akifrig och. kullri; 1g med: cartes ee Talla uni
___ fkinande Ory: Syh. nät. am ie &1f0gag som

i

Kommer utifrån. SMcrese at a ei aaa

2. TALGSTEN faft, fvart med ofyalige gry och bek{vare glatt yta. Salband,
Jn Syfisnat.15 baa pict logga sein 21S TAALMA | .¢ oigömstonle
| Talk hard, Heck med elinfande yta. Grow. Li pid. 12. —
Fas merendels alla grufvor; ty hantåcker merendels metallidror¬
na, och coe en bark gor a Spelar dem och

MN x >
‘ o¢

xv ‘ TTT ‘Tyr A Th ae
yaks Aye et tare TED 2ij dr ilioe $ nde eu Vv nr MWA oe emedan

“a &
Ei Wh LG Mrs avs

gid ALGST = fatt och flickug med Ory. SY. uat. + = =

i
=

ot ayfvarrakiga Branqo 2ibron ‘itn gid Ol CMAIMA +
B gra. eivor Zone Low BANAN DÅ HE WA
ae Hh Onaktig. — ee $iiovls
d ckug. NISVÄR SRS Ä Ske] NON ÅA sei i
Tages 1 Yeblitz 3 z Sveaz. :
. vid oo hår i ana men "Bak FAATMA a
i SAN % RALLY y Baro SAS skint WEA
4u | TALGSTEN RE = hibig. ned. eh igt gry sing VÄ. nat, Skinnberg,

156.2. 4.
Tages allmånt vid ee ‘ ifom vid Fablun abs

2UT 282A
s- TALGSTEN af agnlik fröde, Ak sh supkel oatna bat eRe yl Tit.

‘Nat. 1§7. 0.7. at AR
¢ fom roftad hvitnar och ar mjukare, Wall. min. +36.
6 fom roftad rédnar och år hardare. eg min. 136.
Finnes 4 Jemtland, vid Trollhattan. MIEESRSOA cr de

på Kolland ; Wenerd. — ae ob i eo.

på Dahl. Wefig. ref. 229. ki

6. TALGSTEN af agnlikt ftrédr tkért half genomfkinligt fmutfän= Ssriddare.
de gry. Syjf. nat. 157.2. 8.
Tages i Garpenberg. | ae
Stenen år tjock, half genomfkinlig a et horn, liter med knif¬
ven fkåra fig efter behag, och a man i honom på kläde
Jimutfar han fom krita.

NY

DE: os ey AMI¬