OCR Output

" BERGARTERA LIMSTENAR. — SA

12. GIPS: genomkinlig: af ele 100 an UTA = rank
Tagen 2 Indieno ¢ yas SWNT (NAIR aor
Stenen år beftrödd rg gediget = <n epee år för

öfrigt tåt , genomfkinlig fom glas, men fa lis, at han kan
Skrapas mec äg? til et ora ig ae
vbn coubissliog mufisqeioo MU’) AR 3 sunerolos
. GIPS fom Lig och beftår ai di 3 ay = 5 Ler-gips,
Tagen 2 Fifas. " ais =

Bins fren fer fa lika ut snd lera, fom i908 Tig ned äl botten i
vatten , at hvar fkulle hålla bonom derföre: i brottet år han
något Innes hårdare och går aldeles fom ra t klara rbomber;

at a få Lera hår hår oe vt til Gips ock, da år ingen tvifvel,

oa - "8 oa > = — mes oa |
fu SPAT rr ee inal RR ek Ca ™ thalig fp,

Tagen + Indien.

Stenen är rund och likform en lék med fk fete ti en
RA räddare i boars Ska ög ae ni bee2

> SPAT fkifrig. Sry, Hat. 1 3.0. tv = | cog a. oo dkifrig fpat,
Funes i Lappland vid <r |
år EAS ag och —— ee

3. SPAT. tår “tifeig ed, * ar ag ty ee Sein dba | boke Dubbeliten,
fåfver. Syft. nat. 1 3. % 2. :

Fiunes i Norige.

4 SPAT åt vendrilknlig, at fag Hele genom ‘honom enkla obje- acces 2

Geet. Sys matt. 8555063. sittonoviisW swe
— vid Lecho. suisse 2 EA
EEE ee « Sveitz, RE sv ae
5. “SPAT. tår half es Sih wats + ee Berglpat.
Finnes allmint i bergypringor. aw BRN

6. SPAT hard, at han taget eld mor, ftilet. Sy. nat. 153. 2,.6. — Feluper,
Finnes alle ides i gu på I inaFken, i ; berg, b Alf hogar och klip- ae
or vid haft
% år hårdare, ån enone et peers Fi honom bundit,bvar¬
0000 , afhanockridnar i elden, ty ren Spat dr altid fa mpuk; at han
: ” €& eldar. | | 7.SPAT