OCR Output

+ t} k TH MN EE LAK) au C4 OAD
Nee i NN aM} 1 we (7 ah ‘: CMSs HS COONAN, G o tel
ÖRNEN NNO Ht i ‘i GNT N ais RN ‘ HISON NSERC TRS iN AARNE Retiree
sis ti AU ROHENS BHR E SNH sh OU Stig nh Sarita Arse Kua HERON KAMRAN Bae ait
aN NN SOONERS Dent i na i i i > Nä i HUNT! PANIC) Hey
Ni ie BUSES Nu it HMA NNH GR 23 i 0 UHH nH ‘ isis
NHN ay Mie i tt} HONE RY NHN RAGAN HNN AKER RANG ONS ES
SLR i 1 eH A SINUS BASE NA PARAM BANS tiniest id Ho a ÖRA UR DORs x SEN d DÅ : i JO HE HR NS
7 ~— 5
>
i (
i
N =
=

: BERGARTER ®LIMSTENAR. 13

a neder och Kinnekulle jfauniean foidfiens
: klefvan.

; as a jan wee Ce stl iit i
‘ Steen år en grof kalkfien, blandad med kaylor likf om med é aplen, |
3 a ee vs Geber antingen i luften uplö eller a vifar deffa
— kaylor bydeligen Del aylor åro eller hafva. varit Cry=
fall-åplen eller Ora-fenar med fafta cryftaller wuti. Stenen
Se — Spricker i elden med en Snail.
7. KALK af runda fkaliga hopgyttfade korn. Syj/f. wat. 153.7. 2, Aun
Aur.Gottl. ref. 265. . : id G
Brytes på: förda Bursviken. - ssluaidao NOS TAGE | sömine
| 8. KALK | i loa ftenar, med off alive ery rysaren 12. I. lerkalk,
Finnes allmånt på Sveriges dlerfål.
: GIPSARTER Jom ej gåfa med ig
- ; end A Rs. eet
va SGEP Sat faran trådar. Sy. Nib, TSR ABO an fei s,
== Ennes emellan fåffren i Weltergdthland, Oland och Skåne. —
Äfven från Sveitz af flora fycken , ockfå. från Indien faftare och
| mer genomfkinleg. eek |
; GIPS af olike rynige articlar. Soft. nats 152. ny Gips,
Grof-grynig Gips. Wall. min. 52. Ys |
Kommen från Sveitz. amt |
. GIPS af fkimript fandlikt. pty. Sip. nat. ts, n. we Alabafter,
~ \ Kommen från Sveitz.. fritt reer FT oO HUSKY
aks B 3 ; 12. GIPS

LANNNY ANA BRASS