OCR Output

ue

i‘

HN
HN

‘is
Oe
NG

KUN

BE
Rags

i
aus

in

i

:

INA
(Hd
Ba
OUR
yy

i
åå

sug a te

RACY SS

Ninh
ae
SB AH
tiaritior,
Floreatiner
marmor.

‘Strflig kalk,
Kalkften,

va

&
vi

2. 8.
mor¬

(0

kål

a4

Wat 1§ 2.

a
oO
a.
+
+
i
7s

zt
f

Skrift.
ige p

dn

i

i

Z ar. "

¢
at
4

5

art

P

ai

a.
i

?

>
:

+
week

i Saati

(HANN

NORA SN

RARE NON

NSS
SN

I :

"Ss

Fn

VI

+ ¥

z

ver bv.
Vert

SENOR re
i?

LZ

il. 4. i:

bv

\
* ba a
atts
Bu

se.

wat.
kulle,

gry. Sy
Kinnek
imrande
B

fk

nih. nat. 152.0.

er
bee

ah
#3

Ate
SERRE
KER
Si
OSHS
NAR
+
p A

Sy. nat. 152.7% 6.

gåft
at

ga

one i 5

ft
kar

rgålh

Cr

y
cme

MOU aNae
Ra SSE
RECS

CANS
AGGE
N

ynäml.

SED te ‘ a;
See wd 5 it ee

z

Så SA

at.

Icke
4

4

a

4

t 16
iC
if
igt.
;

orn:
gr

LP

Toi

ea

tg.

1

S$

l

it

ws

of
kne

he,

rynig

fr
LA

lt och

Ae
älle

ult med
hv
7
fi
oh ag
1 Ae
med fir
på Telgoft
g
t {and
hland
ab
ottet

h ki
fa

z gry.

OC

;

rl
med hvita pr
wart.
ro Sr ouh.
se
Vatten
fårg
rka
öna
le af
3
relikt
e.
als
2

12,
och
och

06
ie

ston
Ls

GARTER LI
K
F off

Sco
&

hvitt och
19t o
tig
4
2
mirande
ert
rig
OL,
och

~
S oS

en r XS va NN s AR oS A : eee
2S af oe Bee Ss WS dT; ieee fe
ee ae s ote + ; i a om a ao f eee
ee | “BRD So” PPTs BOs TT fo. MR IB TI Be
SS = ES S 6p 3 bg. “3 Ts Hk ee iz +5 oR ge
EN Zz Bay a ae aig e441 t fot 1 4 4 é 5-8 gtac Sew ue Hi ee
J a 3 fs bE BES See Pg es fh: yg | ye
See FR : ; m= = y gs = Joey ‘ oat

td a Gg ae BB ma eR A | z Ss) i IS Mao OMS if ae
ye = i ; << IQ ao “ OP = Ue <2 2 DS © ‘ i <x RS i a aa = <a 3 3 ‘ al , pee
y | ae Fy 3 a dy gg te os LD