OCR Output

TNE SERA VORO norr

ae

BERGARTER, | FLUSSTENAR. | $.

sö SANDSTEN lös af. hå rdt mo- p SY Nat. 47. n. 2. Slipften,
Finnes A Wafkergöchlands berg; der derna flen utgér nederfia
hkvarfvet.. vas vd: umundevd MUN i? AN 2 a é

i Saxen vid Pga x i ik
) Stenen år grå, hård, och sken as 9 möt fi fale...

6. SANDSTEN lös af jimattort fand- ry hyarigenom, 'vattner filar. Siltea, i»
Sandften hvit och jämn ak “fktrpa, oc] rd 16¬
rnintigags 4; Aaekar..9 Skänk A TYAULZ» oo
“Tages vidSérby He aed 4 Nerike..¬
Vid Hellekis pad Kinne ulle i Waflerg Sh a> ae :
Stenen år hus ;, mycket Iös;jat han fvårli cute erahoproch år one
beftvédd med GG fläckar ov och oe hs ne er ee) ts .

vatten , ibland alla våra imléndfha. ena. 0.3

rige

ni: MUST SAVO a > midi
7, SANDSTEN faft af ofynligt. Kitlelgry. Så: ‘hate. a on. 3. Kiffelndfen.
Tages t Wafterg ‘bland pee vid Hall. och Hunneber
Stenen dr an Jå hård.och-faft, fom Kiffel, fran bvilken -=
Skiljes mee med nåftan. fynligag erymnga. anna

ei IOX3 Us

8. SANDSTEN tit, af Kiffelaktigt ae jämt oe lös fandfen,

Sy ft. nat. 147.2. A.
Tages i Lappland och Juckasjervs vid ese Takavari.

9. SANDSTEN faft af dunk nåftan ers, pital, t y. Sy nat. Strlck-ften,

148. Hw. Js TY Ce A - ei < eo - WES x
Tages I Roflagen apa peta ae sishogorfaW
J så vet ode, » Paes = wee aes es
W'G @NS98IaS Wasy AGC AS Adine

Nn AG oR ee ve :
Lob oes PR

10. SANDSTEN faft =. oj ae nt Kilfelakeige sede SY. nats ja Quarnften,
Tages vid Wetterns ER ie =
oc beftar af fint PR ibland hvilker ock wf grus år

inblandadt. =

eh) <a YAO

¢ Pi €
% Pe rt
x

tL. SANDSTEN faft af jimt fds, ; ea år eda likfom Beyntten,
» med bark Bin bark, . ww
Stenen är aid Sifom oi råd ae yo wed aif
Liga Sand /hkorpor utom hvarändra , VS dro. ence gula.

Sy yaes derföre vara af något järn-vatten bopbiun :
A 3 > O¬