OCR Output

263
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

och hyggligt ut - Det ligger pa Andra sidan om Sid6n, dar Enakers¬
byarne Har sin Batstad - just dar min Syster Ulla fack sin Graf i
Sjön - om Du mins det stället? - Det ligger på en liten hög kulle ¬
vid Hallarens strand. - men af. mitt emot Nordanstormen - ingen
buske eller Träd finnes där ännu - men utsigten är fri på alla
sidor - man ser Sjön - Holmar, By Gärderna - Och öfver åt Kyrkan
samt skogen och wagen till Sala m. m, - Rummena är glada, men i
nuvarande Nyare Stil tyckte jag små fast lagom höga och efter¬
midags solen låg på och belyste hela längden på Huset. - En enkel
glad Wärdinna och ett par små snälla Flickor gjorde det mycket
trefligt att se sig välkomnad, och Augusta (Frun.) sade, "Nu får
wi vist snart Sommar då, En sådan Sommar Fogel kommer flygande" ¬

Och se - det ser nu och bra sommar likt ut.

Och wi har och nu bra sköna härliga varma dagar. Ännu kör wi på
Isen - i dag med en stor TimmerStock till En Oka - upp till Lund¬
sågen - men redan är vinvakar. - Nog har jag nu ordat här om ¬
men först:

d:1 Ap: kom Annette Hoeffner hem från upsala dit Hon for att
emotaga Sin Syster Dotter Angelina fran en Tysk resa - som kom
med en Liten Pojke Heter Carl Johan Mickael. - Bara Namn i Slagten,
ser Moster skref Pappa Janne. - Han har nu 2-ne Pojkar ~ den alsta
Heter efter Farfar Goran Fredric! Men skall pa Mormors uttrycke¬
liga begeran kallas Georg. - |

D: 2 Aprill Flyttade Fru Z-1 ~ till Upsala till sin Son Wictor
som i Sommar far Lagerkransen - har regan i fjol fadt en god
sysla i Upsala Skole - och Hos honom skall Den förtjusta Gumman
bo, Han antog Namnet Magister, då Han blef Candidat. - Gud låte
Henne altid känna sig så lycklig som vid tanken på att vara med
sin Wictor. ¬

Janne är nu efter Svanberg den 1 på förslaget till Alunda Pasto¬
rat, men bättre vore det om Han komme till Sala; - och blefve
kallad där af De Röstegande - och Sedan af Kung Msts, Dit. - Hvad
vore det ej ljuft om jag upplefde en sa harlig sak att min alsk¬
ling Janne blefve Pastor i Sala, men fdOrmodeligen blir det endast
1 tankarne. Poskdagen skall Salaboarne kalla De som skall fa prof¬
va - och Samma daa lyser det första gången för Fredric Fant Med

Prosten Cederhergs 19 åriga Dotter - Jeannette Cederberg