OCR Output

71
Kalla: Umea Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Besök af den hanaanagna Wannen d.20 Juli 40 - med et litet

Porträtt af Henne Till Margreta S-rg.

För ett år sen denna dag
kom jag åter till Ert möte
Hvilande i Wännens sköte

Fastän redan matt och svag!

Till min älskade Margreta,
Jag nu afven svafvar an
Och min Bild - jag sander den.

Men ar med - Det ma Du veta!

Se nu pa, min fordna Hydda,
Som Min Ande där om flöt
Lifvet i ett skönt sig böt!

Än för Er ej kan bli tydda

Hall till godo denna lilla ¬
Da Du ser den tanker Du: ¬
"Hulda wan, Du hvilar nu!

Som i lifvet - Glad - och Stilla!!!"

Sallhet for Dig, kallar neder
Himla Wannen, nu hos Gud.
Bön, med Engla Harpors ljud

Samma väg åt Dia bereder! ¬

w Pastorn
wälärevördige och Högtlärde
Herr Magister A. J. Linder

Umea