OCR Output

70

Kalla: Umea Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxlina

Sagt pa Margreta for jag for att gratulera, Fru Stranberg och
hämta Sophie som varit i Byn sedan dagen forut da Hon geck till
kyrkan, Och då jag kom till Byrn Hade Fru Sdderhjelm kl. 5 pa mor¬
gon Skankt sin Man en Dotter - som Nu i Söndas döptes, då Hela
Noblessen i Löfsta och Enåker var där - Hon kallades Eva Chris¬
tina - jag stod Fadder för Ulla som ar i St. tilis September. ¬
men jag måste åter gå till Margreta dar Surprinerades Fru Stran¬
herg med En Copia af wår Dyra Älskade Fanny. - Som jag tror
Hennes Ande anfört Penselen att fatta Hennes drag så frapangt
likt - att alla förvånades - och jag hade svårt skilja mig från
det. - jag smög mig in i Sängkamaren fäste den på Wäggen och föl¬
jande werser under. - Brefvet fran Upsala är äfven kommit dit
Sista d.16 dennes - det forra pa Upsala Thosdagen for ut. ¬
Werserna med NAsta bref som skall renskrifvas Du kan val forsta
att Moster Louise målade min Fanny och skref verserna - Louise
är och har varit mycket dålig Hon och Sophie hälsar så mycket
äfven från Mig till Flickorna rätt mycket. från oss samfäldt ¬
det är katten, Hvad Fruntimers Främande Du har - det Är väl att
Lovisa Hed. ej är Dig så nära så Hernes förgiftade ormgadd ei når
Dig ty Hon förgiftar alt som omger Henne. - jag ar radd for Din
Mamsell Burman då jag komer i Håg Hennes Faster som så plågade

vår Älskade Fanny - Din trogna Hanna