OCR Output

69

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

jag har sådant ej så nära på gärdet att jag sedt det - Et sådant
räng att jag ej mera än en gång gått i genom gärdet i Sommar .

Jo - 2 gånger. - - Brefvena skall Du vist få - men jag tycker det
ar bäst sända dem med den öfriga sänningen i Höst - så får det

gå med samma Kostnad är det ej så nu medföljer Registret - mycket

har jag kluddat det som står i Känslans stunder, ser jaga - Nu har

wi varit Ned och ätit middag - Och gissa hvad jag kunnat bjuda

Dig pa? - jo - farska Abborrar med Färska Potäter - och Hallon

och mjölk - Smuitron och Jordgubbar har wi vist 2 wickor forlustat
oss med - Nu börjar De sluta Färska

Socker ärter har wi ännu ej ätit - men De äro mycket väl växta

sag jag i går afton - Bina tror jag mig for Sagt Dig varit snälla
i år - första svärmen fäck wi d.10 Juni och d. 11 dito - de Sista,
som var den 6 efter 2 Kupor pa Din Namnsdag Johan d. 24 Juni. Ack ¬
om Den kunde transporteras men det säger Lovisa är rakt omöjligt
SA lang vag - det låter sig ei göra annat än på wintern - och

De förstördes med skakning om och någon skulle fara en så lång

väg Men Du borde höra efter på det närmaste håll att kunna få

Dig en Stor Dugtig Kupa - att försöka med men då måste Du sätta
väl öfver den i fall kylan är värre Hos Eder så den ej frvser
ihjel - 5ag tycker att det ei är värdt Skrifva af Sista bladet

uti Resbeskrifninger för 1814 —- ty då den andra transporten går

så kan ju få följa

hela Resebeskrifningen sa pu får se Grafvyrerna plancherna ¬

Där min Fanny sitter till Häst —- etc. ~ sa Du kan fa Rita

af dem. - vill Du det? ¬

Notorna har wi fådt - Tack för alt och Din stora godhet att
ängna den till Dina gamla Svstrar - men de öfriga båda Pagueterrna
så väl - det som är i Westerås som det som Grafström har med sia
aro nu qvar na hvar sitt håll - men jag tror att Ulla skaffar mig
det från Grafström en 3 vickor här Efter - om Thorsåag blir det
14 dagar sedan Eh. och Theodor for sin Erics Sata kring dalarne. ¬

har Du läst Theodors Sköna Ande Eko från den bortgångna Wännen? ¬

se det är något det skall Du tro - om Midsommar haljen har jag
för ordat till Dig - Pa Margreta På dessa minnets värda dagar ¬
var min Sjal hos Dia, tackade Dig sa outsageligt for det harliga
fiol året - Ack, det hade dock varit mycket värre om wi då ei
träffats! ~ Gud, signe Eder bada bade den vannen i Himeln och

på Jorden! som