OCR Output

Ant.

62
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

förbättra, ock Mina Composjsjoner - ja ja du har Alt skämt bort

oss bada, jag ar Som et ljus Ned brunnitt i sin stake, uppflammar
litett då ock då. Mycket ville jag tala Med dig men trött. Jeannette
ock Sophie ville fara til Falun men jag tror hvar stund att få
intaga Sängen. Svårt rysligt svårt att då sakna dem; nog behöfde
Fredrika Se teannette. Äfven en annan resa ligger Mig om hjertatt.
Ack Motte alt gå lyckligt Skulle du vilja hafva Britten Nordengren
til husållerska hon är förträflig til dätt, men melankolisk - ej
veta vi om dät är hennes vanliga lynne, Nog Såg jaa då jag Såg

henne första gongen at hon föreföll mig så, ock Sade det äfven

i marg.:

til Jeannette, det torde uppkomma af att ej eca familg ock egett
bo, det händer en del - Om det är Svagt är det ändå någott som
gud har inlagt i allas Hjertan. Ett anständigt uppförande ¬

har hon - hon har sit glajen af Systeren ock Svageren Sensimellan
mead Sina barn - hälsa Alla dina innerligt från din redliga van

Louise ¬