OCR Output

61

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

MidsommarsDagen
Älskade broder!

Här sitter jag ensammen klockan har ock stannat Hanna och Sorhie
til Målneboe ock Pojken ock pigan efter kreaturen, trött ock kall¬
svettig. mina tankar, har om svavatt dig, det är din Namsdag Frid
vare dig - ock oss alla - det var besynnerligt, jag ej ihogkom at
det var din Namsdag, i dag, för än för en stund Sedan, då jag hela
tiden tänkte därpå, ock i går då du Så huldt överraskade Jeannette
med dit bref ock di Söta Värserna, ock di Netta Monomenten, Men
Som Sagt var tänkt på dig har jag, talatt med dig, ock roade Mig
för en stund sedan Skrifva litett Slarv, (nå det torde ändå vara
en profetisk anda som fattat mig) ock emellan åt klippa på cen
krans, på Grönt papper, åt David i Morgon. Jag funderar Nog att
de försvinnande krafterna borde först, näst Gud, tilhöra mina
Vänner! Snart går jag til Fanny! - Matte jag anvanda Mina Stunder
väl för den tid Som aldrig vänder åter - gifve gud Sin ande til
hjälp åt det Svaga barnett att väl använda den korta tiden! Motte
du bli Säll, det tror det hoppas jag; herran har satt många stjer¬
nor på Sitt höga fäste ock prydt jorden med många skjöna täcka
blommor, ock beredt Mennisjohjertatt mangen Gladje, ock den Som
letar efter något, finner Slutligen det han sökte, ock ej är äu
en Stackars Qvinna. Tack, älskade Brorder, för ditt bref - tusende
ganger tack för alla vedermälen af din huldhet i värser, Notor, för¬
troende, alt alt ¬
jag var Så Sjuk då det ankom, att jag 2j kunde få del däraf på
flere dagar, i en Mellan Stund Skref jag Någott, Som Skulle vara
på johans dag Men du öfverser af godhet med alla uselheter ock
har jag ock förtroende til dig Som kan så väl bedömma - Men vänner
förstå varannan ock ser till hjertatt - alla talanger äro Sjöna,
men bör dock hafva Sin Urkjälla i en ren Själ. - Jag har sett det
som varitt val Skrivitt men dock i mitt tycke et Gift. Nu är jag
Så trött ock så kall ock ensam! - Nu skall brefvet afga til dig, .
ock jag har nu nyss slutatt med Nagra varser til dig, Skrivett
dem rätt daligt - vad tankarna beträffar är det blott den goda
viljan, ock Stilen dålig; jag har Ock en slapphet i tummen Som
ock försämras Tack af hela Hjertatt för Notorna, Så i hast ock
Så väl skrifna det är förundransvärdt, ack hade jag dig på Nära

håll, plågade jag nog dig Som Alla Med Mina dåliga värser att