OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

säll - och jag vill där på lefva och Dö - att Hon är allas
vår Skyddande Engel! - Du vet väl att jag sedan skall hafva
Dessa Dyrbara Minnen åter lef väl

Din vän Hanna

60