OCR Output

49
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

53:dje årsdagen af Mammas födelsedag!
d. 11 Maij 1840.

Lifvets dag är kort

Ilar rastlöst bort.

Glädjen växlar om med Sorg - och Döden!
Löser trogna band

men i lifvets land

Möts den Dygdige af sälla öden.

Så en Blomma Står

Praktfull i Sin vår

Blomstrar, fägnar ögat och försvinner
Dock af roten än

Om Du vårdar den

Nästa vår en skönare upprinner.

Njut Din glädje dag

Som med mildt behag

Mot Dig ler, men fäst ej där dit hjerta
Hvad Dig fröjdat mäst

Och ditt sinne fäst

Ren i morgon kanske byts i smärta!

Hvad är Skönhet, prakt,

Rikedom ära makt?

Dimman likt de fly för middags randen ¬
Därför omsorg gif

åt ditt högre lif ¬

för dess glädje gror ej frö på Sanden.

Louise