OCR Output

Källa: Umeå Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ant. i marg.:
s.4 P:S i Dag har Ragtor Tegstrém farit fran Sala till Lunde - i
Séndas 8 dagar sedan var afskeds Calas i Prest. - där jag var

med.

40