OCR Output

Ant.

s.1

39
Kalla: Umea Univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

skulle spela - Hälsa så mycket alla Dina Hulda Barn De äro oss
alla kära - Lef val - lat sorgen flygta med det nya tidesk.

d: 27 året - Hon är Säll - ja Gud vari laf - ma wi blifva det
afven.

Din trogna van Hanna.

i marg.:

Din Waninna ar nu gud ske laf litet battre - sa jag hoppas att
Min Stöt skall för det masta nu vara borta följderna vid. Hälsa
Lagers och Fru Södermark - samt mormor Flur. Hvad säger Gumman

om förlusten?

Bäste Broder!

Mvekett tack for din hukomst ock innerligt för din Broderliga Vän¬
skap den ar ock lika San Af dina härvarande Vänner. - Nu til
någott ann att jag tror ej vara Möjligt att för din dåtter få
komma til Linsbro, Men hos Baron Rubecks ar Nog et hederligt
hus ock frierinnan ar ej for olderstegen Amalia Lorigx skall
bliva där ännu et år en hyglig flicka ock Amalia Rubeck en
Oändeligt Söt intagande fri ock glad i hänne fäck Fredrika en
Vän för lifstiden Spelar med den aldra högsta färmite Mat få
di ock fast ej så läckert Så myckett di vill, jag kan ej Säga
vad jag tyker om fröken Rubeck intet vacker men ser Så glad ock
Snell ut, Fredrika björkman har ock varitt i denna pangsjon,
Sedan hos docktorinnan forsel i Våla en Årdningsgumma (nu död)
ock Sedan i en Pangsjon Som jelp ock den Upphörde tror jag, kom
hon åter til Våla Men det är sant kansje hon aldrig kommer att
bliva fredrikas guvernangt om det ej låter jöra Sig att få henne
til Linsbro ty di har nu tagitt 2ne flickor. aldrig får jag Se
dig mer ty jag har på en tid blivitt Så dålig i går trode jag
att få intaga Sängen Någott bätre i dag men ej att lita på Nej
Aldrig får jag åter Se dig här i livett. hälsa alla de dina
innerligt ock vare Sjelf mäst hälsad. här är gården grön ock
björken ljus gröna Myckett kalt ock byar ock gårdar brynnitt
i blåsten ock kreatur äfven en piga i Nora, i Sala Soken Åby
med 12 grannar Nej nu moste jag Sluta - Gud besjydde dig ock
oss alla

Din Systerliga vän.

Louise.