OCR Output

Ss.

S.

38
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

kunna blomster strö Din ensamma väg - de äro ju en del af Eder
Bada - Du är frisk och rask - Hvad är det ej för förmån i lif¬
vet - - - Och förstånd och styrka att sköta Dina Aferer både
Dem som Medborgare och Husfader - och gudskelåf ej tryckande

om sorger för Dig och De Dina! - om Dina Wanner ar nar bast draga
et förhänge och låta Fadren i det höga sörga för alt - tills

wi mötas där uppe!

Alt hvad Jorden har

som en bubla fär

tro ej skimret af det höga
lifvets dag är kortt

ilar hastigt bortt,

Låt då flärden Dig bekymra föga.

Och Din Ungdoms vän

Se nu flydd är den ¬

Hulda Hjertat klappar nu ej mera
Men Hon ar hos Gud ¬

Ar nu glädjens bud, ¬

Och wi hafva där ju många flera.

Som en nyfödd brud

I den hvita skrud

Lysande som Diamanter klara
i en Engla Couer

Härligt mer än förr

Ja, där är dem mycket godt att vara! ¬

Du I Fadrens Hus

I det klara ljus

Bed då för oss, arma än på Jorden
att vi stärkta gå

Till att målet nå,

Att få spisas vid De Himla borden.

Att tillökas och förbättras af Pappa L-r Nog har Dock kunna
funnits något bättre Men för dagens skull. ¬
Louise sitter och önskar om Hon viste Af det Hon Componerat,

hvilket som mäst kunde behaga Dig, så önskade Hon så gerna Du