OCR Output

S.2

35
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

(Min mening med att Du skulle komma Sjelf - att Hon då kunde
komma till Dig - och Ni sedan finge pröfva varandras Hjertan

och lynnen - Men jag tror vist ändå - att ej något annat Hinder
kunde upstå än - afståndet, och det Har Hon alla Bröderna som

ej vill släppa Henne tror, jag ty det är endast göran som vet

af att jag skref och föreslog att Hon skulle komma och vara

Hos Dig et år eller så som Ni sedan fäck talas vid - och då
skref göran att Han ej uplät sin mun förn förn Hon sjelf yttrat
sig som jag för nemnt - och då Sade Hon: att det var nog med

en Fant som farit så långt bort. ¬

Emellertid kommer Hon väl hit i början af Juni, att vara här
under det Carin gören Stockhoms resa jag vet ej huru länge Hon
ämnar vara - kanske 1 måne. - och då skall jag höra Hennes Hjer¬
tats tankar - så Du skall få veta det bestemt utan att Du skall
risquera några scicaner för för et afslag. - om Du ej i nästa
bref ger mig Contra order. - men jag får säga Dig lika upriktigt
- som Du mig - Du är min Broder i ordets heligaste bemärkelse ¬
och det söm är ännu mer - min Fanny - qvarblefne make. - vet

Du - jag har aldrig kunnat blifvet Din Hustru - ty det har jag

anset som et kyrkrån - Nej - wi äro för mycket nära slägt - min

Fannys man - kunde aldrig bli annat än Hannas Dyrt äls.:de Broder

- Hannas innerligt förtrogne Wän. - men nu kom jag från Saken
- jag ville säga Dig det - att aldrig - Aldrig - kan Du få
Fredricas like - på Jorden - fins Hon ej Denna sällsynta etter¬

nell! - Hennes Hjertas godhet med et sådant ljust hufvud - och

ung. hänförande kärlek till Dig - Huru kunna wid Dina år få et
Dylikt - nej - ej möjligt. besinna det var 3 år Er emellan. ¬
Sophie Är äfven en Förtreflig Flicka det är sant - men Hon är
ej lik Faster - utan en annan Sort - jag har beskrifvit Henne
förr - God - men något despotisk - Hon kunde ej så lämpa sig
efter Dig som F. - men Hon är en årdintlig och rask och snäll
Flicka - redbar och trovärdig - ja - äfven ganska wänfast och
regel - et ord till Henne - och då Hon en gång gifvit sit löfte
kunde ingen andra det - sin tro - ja sa fast som klippan - laf¬
vade Hon Dig en gang sit Hjerta ingen Engel kunde da ber6éfva
Dig det — men Hon

Hennes förstånd är en vanlig qvinnas - Hennes belesenhet ingen

- en agtningsvard qvinna i sit Hus - och kan wisas i Hvad