OCR Output

33
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

S.2 ock mera fattliga för förströelser komma Nu borde de vara ock
Stunddom kunde du låta dem en Stund besöka Vänner ock bekanta,
tro att jag har rätt i vad jag säger ock förlåt att jag så fritt
ytrar dat. Gud valsigna dig goda Boder ock dina, Motte du ej
fasta dig for myckett vid det forflutna ock det tilkommande
Ack om vårt hem vore nära ditt, men vi komma väl 1 ett hem - lef
så säll som möjligt.

Altid din tilgifna vän

Louise

Ant. 1 marg.:
P.S. jag har nu ingen öppen krefta men nog fdrkavras den i
bröst ock runt om jag motte fott någon växt af den i veka livett.

alt är förjengligt Utom Vår Själ