OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

I smärtans timmar ilar
Den hulda till min tröst;
Där kärlek aldrig hvilar
Som lågar i ditt bröst ¬
Ack, lys mig än och värna

Du Sköna Hoppets Stjerna!

I hjertat bor ditt minne
Med tanken se vi dig ¬
Till himlen vi Dig finne
Oss bana törnig stig.
Jag vet Du är oss nära

Din glans kan jag ej bära.

En dag skall åter gifva
Hvad Döden från oss ryckt
Och glädjen vunnen blifva
Som wi på Hoppet byggt ¬
Ty öfver Stjerne. randen

Oss vinkar hulda Anden!

Louise

27