OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Etternellen

Uti mitt drif-hus jag en dag

Geck för att blomstren se

Och redan fann -- 0 ve!

Dem vissnade!

Den Täcka Etternellen blott
Förvarades en bättre lott ¬

Till Hopp, till Minne, jag den fått

Utaf en vän!

Jag blomman räckte som Symbol
Af Tro, ej högre Spord,

Till Wännen uti Nord.

Nu den i Jord

Göms virad om-kring korset der,
Men då Hon lyfter sitt baner
Min Etternell jag åter ser

I Gyllene glans

Och Dubbelt jag den håller kär
Som buren af min vän

Den jag i himmelen

nog får i gen.

Hon der förklarad mot mig ler ¬
Den Wan som har ej mer

Mitt skymda öga ser

mig vantar der!

Louise

25