OCR Output

23

KALLA: Umea univ. forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ant. i marg.:

s.8

Din smärta kan tillåta - Louise Hälsar Hjertligt genom Din
vän och Syster

Hanna.

Om Carins Syster skulle bjuda ut sig till Dig - tag Henne ej

- et afskum, men sätt ej mig i sticket.

Dit förra kära bref svarte jag straxt jag fick det så länge her

Det gick på vägen - Alla grannar hälsar Diq vänskapligt.