OCR Output

18
Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling

Ant. i marg.:

S.2 P.S. Älskade du! var så innerligen god och var min förespråkare
hos Albert att sjenka mig et eller häldre et par små portretter
af mamma Ack han gor det sa fort och jag skulle gifva at nagon
som det skulle ofantligt Gläda bed honom ej bli ledsen på mig
jag vet ju huru snäll han är

S.1 bägges våra innerliga hälsningar til de dina Carinas vödnad til
dig hon har någott inverts ont så hennes hälsa hädan efter ser

mörkt ut. Malker ber tusendefalt hälsa Sophie äfven från Carin