OCR Output

16
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling.

Ant. i marg.: S.1: Det kom en mska och sade i dag, att De ämnar sätta in
Fredricas warser i Falu Tidning min Svager och Syster - + —- men
skall Du ej gifva ut hela Hennes arbeten pa Trycke?

Malker hittade i winter Den Älskades Segill ned frusit i Snö
och smuts vid Källarn - ack Hvilket förebud på vår Stora för¬

lust. ¬

* = Otydligt i originalet/MN