OCR Output

S.

10
Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Och Solen uppgår åter herrlig - firar,
Ett nytt förbund emellan trogna vänner,
Liksom förut Hon glädt så månget hjerta
Och kransar af Förgätmigej hon lindar,
Och glädjen än som gäst sig uppenbarar,

Och Klippans Eko än på Sången svarar.

Och dubbelt skön nu lyser blomster kullen
En Täck Symbol, utaf det sköna Eden

Der Fannys frälsta Ande Salig sväfvar

Och ser med kärlek ned uppå oss alla

Och gläds att Englar Hennes kära skydda
Och Dufvan vakar öfver Hennes hydda.

Louise.