OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevväxling.

$.3 den sällsporda lyckan - vara Din Alskade makas - Basta Karaste
Wan! Alla Grannarna har varit goda varit har gratit med oss ¬
Louise har nu musiquen fardig till - Skyds Engelen. Sa Hette De
sista werser Hon var god sända hit - musiquen följer nu få se
om Du är nöjd med dem, Det är Din Syster Louise värk - på min
begeran har hon skrifvit den andra med som följer, Hon vet Du
är en ädel öfverseende Domare. - Jag anar att begrafningdagen
var i gar? - Och, Hvad jag varit smärtad i afton - men så Spel¬

te Löfling (som var här för att sätta noterna) Jesus är min vän

den Bäste! - och vid De Gudomliga orden - En skall vara bägges
Wilja, Gjöts en stråle af tröst i mitt Hjerta - och jag fant
huru illa jag bär det namnet Christus, då jag ej mera under¬
gifvit emottager den bittra Kalken - då den är iskänkt af Kär¬
lekens Hand! —- Då Hon nu är bärjad undan alla smärtor och qval ¬
men var ej mit förstånd för stockadt som aldrig kunde tro Hon

skulle känna. Då det man önskar hoppas man &

Ant i marg: Hälsa De Dina så innerligt snart skola De få Bref från Eder
allas vän H.

s.2 Älskade broder Albert ~ acktaDinhalsa - Gud hjelppe och Styrke
och uppehålle Dina krafter - nar får Du någon Hjelp med Dit

Presterliga ambete? - Gud ser Dig nagot trogen ack

* = Otydligt i originalet