OCR Output

s.3

Kalla: Umea univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

Skellefteå d: 21 Januari-1840.
Min Bästa Cousine ¬

Med det ömmaste deltagande har jag emot taget den sorgliga
underettelse om min Cousins Älskade Makas bortgång - min känsla
dervid var så mycket mera Smertande som hon var en af mina Bästa
Vänner, som jag altid haft skäl att Älska och verdera, Och som
af alla var Högaktad och är nu på det högsta Saknad - af hjertat
får jag beklaga min Cousines ömma förlust - men hoppas att
Religionens tröstegrunder som altid ero det enda
som kan lungna under våra smärtsamma förluster efven blir en
tillflygt för min Cousine För Det Vänskapliga medelande af den
bortgongna Vännens sista stunder får jag på det högsta Tacka
äfven som för de rörande Verser som medföljde som altid skall
vara Mig Dyrbara, och som jag aldrig kan lesa utan den ömmaste
rörelse ¬

Många gånger har jag ämnat skrifva till den saknade Vännen,
men altid blifvit oppskjutit - Nu förebrår jag mig det Dubelt
Och får nu ensamt hoss min Cousine aflägga min hjertligaste
Tacksägelse för all bevist Vänskap och välvilja under mitt
vistande i Umeå - till Cousines Sörjande Döttrar får jag be
om min hjertliga hälsning ¬

Min Svärmor ber mig framföra sin myckna hälsning och beklagar
efven med deltagande
Den förlust Cousine lidit - Med Högackning förblifver jag

Min Goda Cousins
Vän, och ödmjuka tjenarinna
Helene Schildt.