OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders brevvaxling

s. 2 Pastorn och Communistern
Hégarivordige och Hégvallerde
Herr J: A: Linder

Umea.

Ss. 1 Louise tycker så synd om Dig och Eder alla - Hon ber Dig ej
sörja så mycket Då Du var så snäll och god, mot Henne fast Du
ej kunde inse Huru välgörade det var för Den lidande - Och Han
som ser till alt Han Skall gälda Dig Din innerliga godhet ¬
med frid Och Wälsignelser - Wår Förklarade vän sende Hit värser
i sista Brefvet - som Louise (nej ej det sista - nast det sista.)
Componerat musique till - men som Hon ej kunna satt noterna
hant De e} koma men din skall komma till Dig sedan

Carin Halsar till Sophie och Alberth afven Dig - och delar Er

smarta att underteknad kanner lika med Er behdfver jag ej saga

* * van
Ant i marg: fdr en liten tid sedan kom Margret in med wår förklarades

Segill - det har legat Nedan för källar Dörn.

Om Hon Dock vetat att Det var i gen fångit!

* = Otydligt i originalet.