OCR Output

Källa: Umeå univ. Forskningsarkiv

Johan Anders Linders Brevväxling.

Sade oss ej et ord där om - Emedlertid - lät jag mig ej för¬
tryta —- utan i dag är vi där och Skär upp vår Fräken - den
blir i bland 5-6 - ja 7 lass om året alt som det blir bra - är
De ej för skamfulla? ¬

Hela Ligan kom i dag dit och ville utvisa den en liten smula
som de Stakade ut - men da Sade en af Slatrarne: "Nej, det gör
jag ej - åtminstone skall jag skära så mycke att jag gör rätt
för Frukosten". Och då flatskratade Söd. - få se hvad krongel
det nu blir igen - men Gud är De Svages Stöd - i natt har de
tagit bort alla Äplena på mit och et trä Till - och Perona pa

Familjeympen och Boni

Ant i marg: Aldeles Sdénder en af de Basta Stamarna fax i

s.3
s.2

morgon bafvar jag ga dit. ¬

Hälsa Dina Barn så Hjertligt Fader Albert - och skänk gamla
Hanna i bland et vänligt ord det gör så godt och varmt
om Det gamla Hjertat, glöm ej eller att Du skaffar mig god lax
är Du snäll - lef vel

Evigt Din Hulda Syster Hanna.